Preambulum

A tomcast.hu a Tomcast független podcast-csatorna hivatalos weboldala.
Hanganyagaink természetesen nemcsak ezen a platfromon érhetők el, hanem a legtöbb podcast-megosztó felületen.
Olyan beszélgetéseket osztunk meg itt, amelyeket mi készítettünk, olyan témákban, amelyeket mi választottunk ki, ugyanakkor szívesen vesszük, ha írtok nekünk témajavaslatokat, amiket szívesen hallgatnátok.

Oldalunkhoz kapcsolódnak egyéb szolgáltatások, marketingeszközök, és fennmaradásunk érdekében természetesen reklámok is. A reklámok előfordulhatnak a hanganyagokban is, nemcsak a beszélgetés során, hanem akár külön reklámblokkban.

Statisztikai méréseinket kizárólag a Google Analytics rendszerével vizsgáljuk.

Zámbori Bíró Tamás
alapító, szerkesztő


Részletesen

(1) Az adatkezelés célja
Az oldal cikkeinek, szövegeinek, reklámjainak és hanganyagainak olvasói, hallgatói elérése, az adatkezelés célja a portállal és egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatás.

Az adatkezelésben érintettek köre

Magánszemélyek, olvasók, hallgatók, vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzati, kormányzati szervezetek, újságírók, tanulók.

A kezelt adatok köre
– Név: kapcsolatfelvétel során önkéntesen megadva
– E-mail cím: kapcsolatfelvétel során önkéntesen megadva
– Telefonszám (opcionális): kapcsolatfelvétel során önkéntesen megadva
– Munkahely/szervezet (opcionális): kapcsolatfelvétel során önkéntesen megadva

Adatkezelés jogalapja

1. Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1/a), amelyet a regisztrációs űrlapon minimálisan a neve és e-mail címe megadásával, a hozzájárulás egyértelmű jelzésével fejez ki.

2. Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1/f). Jogos érdek ez esetben, hogy a közérdekű, a sajtó és a társadalom érdeklődésére számot tartó információk minél szélesebb körben ismertté váljanak. Ez egybeesik az érintettek jogos érdekével, ami szerkesztők-újságírók esetén a napi munkájukhoz szükséges információk minél gyorsabb megszerzése, az adott közlemények által érintett területen dolgozó civil szervezetek és vállalkozások esetében pedig a tájékozódás a szakterületüket érintő állásfoglalásokról, történésekről. Mivel a jogos érdeken alapuló jelen adatkezelés kizárólag név és e-mail cím kezelését jelenti, nem jár az érintettekre nézve magas kockázattal, így adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt.

Adatkezelés időtartama

  1. Hozzájárulás jogalappal történő adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
  2. Jogos érdek jogalappal történő adatkezelés esetén az érintett törlési kérelméig.

Adatkezelő:

Zámbori Tamás E. V.
tom@tomcast.hu
7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 24/5.
+36 70 967-45-12

Adatfeldolgozók:

Google LLC (lstatisztikai adatok tárolása)
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelem: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Schön Roland E.V. (levelezés, tárhelyszolgáltatás: személyes adatok tárolása)
roland@smartcode.hu

EZIT Kft. (tárhelyszolgáltatás: személyes adatok tárolása)
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
info@ezit.hu
+36 1 700 40 30
EZIT Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata: https://www.ezit.hu/adatvedelem/

Adatok megismerésére jogosultak köre

Kizárólag a fent nevesített adatkezelők, adatfeldolgozók. Az adatokat 3. személynek, megbízónak nem adjuk ki.

Adatbiztonsági intézkedések

Az alkalmazott számítógépeken jelszó, tűzfal, folyamatosan frissített vírusirtó használata.
A felhőalapú adatkezelés során erős jelszóvédelem.

Személyes adatokkal összefüggő jogok

Tájékoztatás kérése: jogosult tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről.
Adatok módosítása: ha az adatai megváltoztak vagy nem pontosak, akkor kérelmére módosítjuk azokat.
Adatok törlése: hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük.
Tiltakozás: kifejezheti tiltakozását, ha hozzájárulásának visszavonása után az adatkezelő például a jogi kötelezettségének teljesítése, az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezelné személyes adatait.
A fentiekre igényét bármelyik elérhetőségen keresztül közölheti. Kérelmét a lehető leghamarabb, akadályoztatásunk esetén is a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesítjük.

Jogérvényesítés lehetőségei

Kérjük, hogy esetleges panaszát elsőként felénk, az Adatkezelők felé jelezze, ez a leggyorsabb módja a panasz hatékony kezelésének, az Ön számára megnyugtató megoldás megtalálásának, ebben minden segítséget megadunk.
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kezdeményezhet bírósági eljárást, amelyet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Panasszal élhet, illetve eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +361 391-1400 Fax: +361 391-1410
Honlap: www.naih.hu

Moderálási szabályzat

Az oldalon nincs hozzászólási lehetőség. Amennyiben más podcast-platformon kommentel a felhasználó, és arról értesülünk, az alábbi eljárás szerint szűrjük a hozzászólást, és döntünk annak esetleges törléséről:

Megtiltunk minden rasszista, kirekesztő hozzászólást, ami csak önmagában mások vagy más, jól körülhatárolható társadalmi csoportok számára sértő lehet.
Ugyanígy nem fogadjuk el, ha bárki bármilyen politikai megjegyzést tesz.
Ezeket a kommentelőket azonnali hatállyal kitiltjuk a hozzászólási lehetőségből.

Ezeken a podcast-platformokon vagyunk elérhetők:

Pécs, 2020. március 1.

Zámbori Tamás sk.